Informed consent

“Geïnformeerde Toestemming”

Hoewel een behandeling door Orthoclear aligners kan leiden tot een gezondere en stralende lach, moet je je ervan bewust zijn dat iedere orthodontische behandeling beperkingen en risico’s kent die je moet afwegen voordat je besluit de behandeling te ondergaan. Hieronder lees je meer over de voordelen en de risico’s van de Orthoclear behandeling. Heb je een vraag? Mail ons via de@ortho-clear.com of gebruik onze Whatsapp.

Wat er van jou verwacht wordt

Voor we starten met de behandeling vragen we je om een afspraak te maken met je eigen tandarts, waarna je tandarts:

 • Indien nodig röntgenfoto’s van je tanden heeft gemaakt; 

 • Controleerde op gaatjes, losse of defecte vullingen, kronen of bruggen en zo nodig repareerde;

 • Röntgenfoto’s controleerde en vaststelde dat er geen verkorte of geresorbeerde wortels zijn; 

 • Röntgenfoto’s controleerde en vaststelde dat er geen beïnvloede tanden zijn;

 • Het tandvlees op pockets heeft onderzocht of gemeten en vaststelde dat je geen parodontale of tandvleesaandoeningen hebt;

 • De afgelopen 6 maanden een volledige mondkankerscreening heeft uitgevoerd en vaststelde dat je geen mondkanker hebt; 

 • Of mondhygiëniste je gebit heeft schoongemaakt.

Periodieke controles bij de eigen tandarts blijven noodzakelijk en een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij komt de plicht om Orthoclear, en de door haar ingeschakelde zelfstandige tandarts/orthodontist die je behandeling overziet, tijdig op de hoogte te stellen van enige resultaten van deze periodieke controles.

Risico’s – Orthoclear Clear Aligners

Orthoclear Clear Aligners zijn niet voor iedereen geschikt en kunnen bepaalde risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld:

 • Allergische reactie
  De kunststof die wordt gebruikt om je aligners te maken kunnen een allergische reactie veroorzaken. Mocht dit gebeuren, stop dan meteen met het gebruik en laat het Orthoclear en je huisarts weten.

 • Zwarte driehoeken
  Tanden die elkaar lange tijd hebben overlapt, kunnen wat tandvleesweefsel missen. Als ze door de behandeling niet meer overlappen, kan op de plek van de overlap een “zwarte driehoek” (een beetje ruimte tussen de tand en het tandvlees) verschijnen.

 • Gaatjes, tandvlees of parodontale ziekte
  Tijdens het gebruik van je clear aligners kun je eerder of meer gaatjes, tandbederf, tandvleesontsteking of permanente markeringen (bijvoorbeeld ontkalking) krijgen. Dit gebeurt ook als je veel zoete dingen eet of drinkt, of je tanden niet poetst en flost voordat je de aligners plaatst, of niet elke zes maanden naar een tandarts gaat. Soms kun je ook verkleuring of witte vlekken krijgen; kleine gaatjes kunnen groter worden, wat gevoeligheid en in sommige gevallen pijn of tandbreuk veroorzaakt; tandvleesontsteking kan toenemen en pijn en of bloeding veroorzaken. Als je dit soort problemen niet regelmatig laat controleren of behandelen, dan kunnen ze vaker voorkomen, wat leidt tot tandverlies. Mogelijk moet je dan stoppen met het gebruik van je aligners. 

 • Schade aan zenuwen in tanden
  Tandbeweging kan beschadiging of dood van een zenuw versnellen, waardoor je een wortelkanaal- of andere tandheelkundige behandeling nodig hebt, of een tand kunt verliezen. De kans op zenuwschade voorspellen is niet mogelijk, maar als je eerder al tandletsel of herstelwerkzaamheden aan een tand hebt gehad, dan loop je een hoger risico. Als je eigen tandarts zenuwbeschadiging ziet voor of tijdens je clear aligner behandeling, stop dan meteen met je behandeling om eventueel tandverlies te voorkomen.

 • Ongemak
  Bij het gebruik van je clear aligners kan je wat gevoeligheid in je mond verwachten, vooral in de aanpassingsperiode. Ook je tandvlees, wang of lippen kunnen dan wat geïrriteerd raken. Hoewel onze clear aligners gericht zijn op het rechtzetten van voortanden, kan ook je beet veranderen en tijdelijk wat ongemakkelijk voelen. Je beet kan aanpassing nodig hebben na gebruik van de aligners (occlusale aanpassing). Hiervoor is advies van een tandarts noodzakelijk.

 • Algemene gezondheidsproblemen
  Algemene medische aandoeningen zoals bot-, bloed- of hormonale stoornissen en ook het gebruik van geneesmiddelen (inclusief bisfosfonaten) kunnen (de uitkomst van) je behandeling beïnvloeden.

 • Geïmpacteerde, ongewoon gevormde, ontbrekende en boventallige tanden
  Geïmpacteerde, ongewoon gevormde, ontbrekende of boventallige tanden kunnen invloed hebben op de aanpassing van de aligner en op de bereikbaarheid van de gewenste resultaten Als je aangetaste, niet-geërupteerde of boventallige tanden hebt, zijn clear aligners mogelijk geen goed idee. Korte klinische kronen kunnen problemen geven bij het op zijn plaats houden van het hulpmiddel en het verplaatsen van tanden belemmeren.

 • Orale piercings
  Piercings kunnen je clear aligners beschadigen of zelfs gebroken tanden veroorzaken. Daarom moet je piercings in of bij je mond gedurende het hele behandeltraject verwijderen.

 • Voorgaande tandheelkundige behandeling
  Clear aligners zullen implantaten niet verplaatsen en hebben mogelijk geen effect bij sommige tandheelkundige restauraties, zoals bruggen. Bovendien kan het gebruik van clear aligners ertoe leiden dat tandheelkundige restauraties, zoals kronen, facings, (grote) vullingen of bruggen, moeten worden vervangen vanwege tandbeweging.

 • Veiligheid
  Clear aligners kunnen breken, worden ingeslikt of ingeademd. Volg altijd de Orthoclear Clear Aligner instruction guide op en gebruik je clear aligners nooit anders dan waar ze voor bedoeld zijn.

 • Verkorting of wortel
  De wortels van je gebit kunnen korter worden (resorptie) met mogelijk tandverlies tijdens het gebruik van clear aligners. De kans hierop is niet te voorspellen, maar als je ooit een beugel hebt gehad, of nog (een) melktand(en) hebt dan loop je een hoger risico. Resorptie kan tot tandverlies leiden. Als je eigen tandarts resorptie signaleert, dan moet je meteen stoppen met het gebruik van je clear aligners. 

 • Supra-eruptie
  Als een clear aligner een tand niet goed bedekt, dan kan de tand naar buiten gaan staan, wat kan leiden tot problemen met schoonmaken, tandvleesaandoeningen, tandbederf en tandverlies.

 • Tijdelijke bijwerkingen
  Tijdens de behandeling kun je tijdelijk veranderingen in je spraak of speeksel-stroom ervaren.

 • Temporomandibulaire gewricht dysfunctie (TMJ)
  Het gebruik van clear aligners kan problemen in de kaakgewrichten geven die pijn, hoofdpijn of oorproblemen veroorzaken. De volgende factoren kunnen hieraan bijdragen: trauma of letsel uit het verleden, artritis, erfelijke voorgeschiedenis, tandenknarsen of klemmen en sommige medische aandoeningen.

Kiezen
De verschuiving van je kiezen is meestal niet onderdeel van de behandeling, daarom zullen je clear aligners niet altijd alle kiezen bedekken en hebben dan ook nagenoeg geen effect op de positie van je kiezen.

Verstandskiezen
Heb je verstandskiezen? Dan kun je clear aligners in principe gewoon gebruiken. Orthoclear raadt je wel aan om eerst met je eigen tandarts of kaakchirurg te overleggen om je eventuele behoefte en timing van de verwijdering van je verstandskies(zen) te bepalen.

Gebruik clear aligners nooit als je een van het volgende op jou van toepassing is: 

 • Je hebt een ernstige open beet, ernstige overjet of ernstige overbeet,

 • Er is malocclusie die chirurgische correctie vereist

 • Je hebt zowel melk- als volwassen tanden

 • Je hebt tandprothesen of tandheelkundige implantaten (in de voortanden regio)

 • Je hebt actieve parodontale ziekte (tandvleesziekte), actief tandbederf of tandcariës

 • Je hebt permanente retainers

 • Je hebt psychische aandoeningen

 • Je hebt een PETG-materiaal allergie

Andere risico’s en waarschuwingen

Orthoclear is niet bedoeld als vervanging van regelmatige tandheelkundige onderzoeken en tandheelkundige zorg.

Orthodontische behandeling en de beweging van tanden brengen potentiële risico’s en bijwerkingen met zich mee. In het geval van clear aligner-therapie omvatten dergelijke risico’s (maar zijn niet beperkt tot) ongemak, zwelling, gevoeligheid, gevoelloosheid, pijnlijke kaakspieren of allergische reactie op tandheelkundige materialen. Ook kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn, die tijdens de behandeling zichtbaar worden, waardoor verlenging van de oorspronkelijke procedures of informatie aan andere klanten nodig kan zijn. 

Duur en resultaten
Orthoclear benadrukt dat de behandeling die je via haar onder het toezicht van een door haar ingeschakelde zelfstandige tandarts ondergaat, een inspanningsverbintenis is. Het is uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Orthoclear garandeert geen resultaten. De duur van het dragen van de clear aligners en de resultaten zijn namelijk afhankelijk van vele factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: de algemene staat van je gebit, de vorm van je tanden of hoe lang je de aligners per dag draagt. De gemiddelde persoon draagt de clear aligners 4 tot 8 maanden gedurende minstens 20-22 uur per dag. Maar de specifieke snelheid van tandbeweging is onmogelijk te voorspellen en kan langer duren.

Gooi je aligners niet weg totdat je behandeling voltooid is en je je Orthoclear Night-Time Retainers gekregen hebt. Als je op enig moment tijdens de behandeling wordt gevraagd om terug te gaan naar een vorige aligner, bijvoorbeeld als je een aligner verliest, dan moet je alle vorige aligners beschikbaar hebben. Zo niet, dan zijn eventuele extra kosten voor jouw rekening. 

Risico’s – Orthoclear Night-Time retainers

Na afloop van de behandeling kunnen je tanden zich weer wat verplaatsen. Orthoclear Night-Time retainers kunnen je tanden een leven lang in hun nieuwe positie houden wanneer deze elke nacht gedragen worden. Gemiddeld gaat een retainer niet langer dan een jaar mee, maar dit kan sterk variëren van klant tot klant. Vanwege slijtage en vervorming raadt Orthoclear aan om minstens eens per jaar nieuwe retainers te kopen. 

Risico’s – Orthoclear Home Impression kit

In zeldzame gevallen kunnen de materialen die in de Orthoclear Home Impression kit worden gebruikt een allergische reactie geven. Voor een volledige lijst met ingrediënten, neem contact op met Orthoclear. Zoals bij elke tandheelkundige afdruk is er een klein risico op schade of verlies van tandstructuur, kronen, bruggen, implantaten, verlijmde beugels of ander tandheelkundig werk. Gebruik Orthoclear Home Impression kit niet met gebitsprotheses.

Slik geen materiaal van Orthoclear’s Home Impression kit in. Mocht dit toch gebeuren, zoek dan medische hulp. Zoals bij alles wat in de mond wordt geplaatst, is verstikkingsgevaar een risico.

Parodontale aandoeningen
Orthoclear Clear Aligners mogen niet worden gebruikt als je actieve parodontale aandoeningen (verdergaande tandvleesontstekingen) hebt.

De verschijnselen
Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Tanden en kiezen kunnen bovendien gevoeliger worden voor temperatuurverschillen en bij bijtkracht. Soms gaan tanden losser staan of ontstaat er een ruimte tussen de tanden die er eerst niet was. Vaak kunnen deze verschijnselen ook afwezig zijn! Daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven. Ook hiervoor geldt dus: laat regelmatig je gebit controleren door je tandarts en/of mondhygiënist.

Zo weet je of je parodontitis hebt
Je tandarts en/of mondhygiënist kunnen met zekerheid vaststellen of je parodontitis hebt. Zij controleren de diepte van de pockets (ruimtes tussen je tanden/kiezen en tandvlees) met een zogeheten pocketsonde. Zij noteren dan onder andere ook of het tandvlees gaat bloeden tijdens het opmeten van de pockets en de beweeglijkheid van je tanden en kiezen. Op röntgenfoto’s kan vervolgens worden vastgesteld óf en hoeveel kaakbot er rondom de wortels van de tanden en kiezen is afgebroken ten gevolge van de ontsteking.

Risico’s – Orthoclear Whitening kit

 • Type verkleuring
  Het bleeksysteem van Orthoclear’s Whitening kit zal niet de vullingen of restauraties in tanden oplichten. Blauwe, grijze, veelkleurige of gestreepte verkleuring reageert mogelijk niet op whitening. Als je teruggetrokken tandvlees of verdergaande tandvleesontstekingen hebt, dan reageert het gebied van de tand in de buurt van de tandvleeslijn mogelijk niet op het bleken. Evenzo zullen vullingen, holtes of andere schade niet lichter worden. Het gebruik van sigaretten, wijn, koffie, thee en soortgelijke vlekken producerende middelen zal ook het whitening proces vertragen.

 • Wit/tand gekleurde vullingen
  Witte of tandkleurige vullingen worden niet lichter of kunnen zachter worden na gebruik van het whitening-systeem. Deze vullingen moeten mogelijk worden vervangen na het bleken.

 • Zwangerschap
  Vrouwen die zwanger zijn of kunnen worden, kunnen de whitening-behandeling tijdens de zwangerschap starten of voortzetten, enkel wanneer zij toestemming heeft gekregen van haar behandelend arts voordat de behandeling wordt gestart of voortgezet. Hoewel je geen afschrift van deze toestemming aan Orthoclear hoeft te geven, ga je ermee akkoord dat het je plicht is om met je arts te communiceren voordat je de whitening behandeling tijdens de zwangerschap wordt gestart of voortgezet. Orthoclear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor complicaties die optreden wanneer aan het voorstaande geen gevolg wordt gegeven.

 • Gevoeligheid en irritatie
  Tandvleesirritatie kan het gevolg zijn van overmatig gebruik van het bleeksysteem, zoals keelirritatie bij inslikken van het bleekmiddel. Tandgevoeligheid kan optreden tijdens het eerste gebruik. Bovendien kunnen ongemak en mogelijke permanente zenuwbeschadiging optreden als het bleekmiddel lekt in beschadigde of gebarsten tandvullingen.

 • Omkeerbaar
  Gebleekte tanden kunnen na verloop van tijd weer donkerder worden. Vermindering van bepaalde soorten verkleurende voedingsmiddelen en dranken zal vlekken van tanden verminderen.

Alternatieven

Alternatieven voor Orthoclear’s clear aligner-behandeling zijn traditionele beugels, chirurgische opties en leven met je tanden zoals ze zijn.

Informed Consent

Door deze Informed Consent (Geïnformeerde Toestemming) te ondertekenen, bevestig ik dat:

 • Mijn tandarts/ mondhygiënist mijn tanden heeft schoongemaakt;

 • Mijn tandarts röntgenfoto’s van mijn tanden heeft gemaakt; 

 • Mijn tandarts gaatjes, losse of defecte vullingen, kronen of bruggen controleerde en repareerde;

 • Mijn tandarts mijn röntgenfoto’s controleerde en ik geen verkorte of geresorbeerde wortels heb; 

 • Mijn tandarts mijn röntgenfoto’s controleerde en ik geen beïnvloede tanden heb;

 • Mijn tandarts mijn tandvleespockets heeft onderzocht of gemeten en zegt dat ik geen parodontale of tandvleesaandoeningen heb;

 • Mijn tandarts de afgelopen 6 maanden een volledige mondkankerscreening heeft uitgevoerd en ik geen mondkanker heb; 

 • Ik geen pijn in mijn tanden heb;

 • Ik geen pijn in mijn kaken heb;

 • Ik geen losse tanden heb;

 • Ik geen melktanden heb en al mijn permanente tanden aanwezig zijn;

Ik ga er ook mee akkoord dat, in het geval dat een door Orthoclear ingeschakelde zelfstandige tandarts die toezicht houdt op mijn clear aligner-behandeling bepaalt dat aanvullende observatie door mijn persoonlijke tandarts vereist is om door te gaan, dat ik een afspraak zal maken en eventuele complicaties zal doen verhelpen binnen 30 dagen nadat deze tandarts hier bij mij melding van maakt.

Ik verklaar dat ik de Nederlandse taal kan lezen en begrijpen. Ik begrijp de hierboven beschreven risico’s, voordelen en alternatieven bij het besluit om een overeenkomst aan te gaan om deel te nemen aan een clear aligner-behandeling van Orthoclear. Ik begrijp dat ik, naast het bespreken van de informatie in dit formulier met een tandarts van de clear aligner-behandeling en mijn schriftelijke toestemming te geven door dit formulier te ondertekenen, ik mogelijk mondelinge toestemming of andere vormen van toestemming gevraagd kan worden.

Hiervan maakt in ieder geval onderdeel uit het door Orthoclear verstrekte online vragenformulier met een verklaring over de staat van mijn gebit. Ik stem ermee in dat alle complicaties die mogelijk optreden doordat ik niet naar waarheid heb verklaard voor mijn rekening komen. Het is ook mijn plicht om voorafgaand aan de behandeling een recente controle van mijn gebit te hebben gehad. Daarom kan ik mij er ook niet op beroepen dat ik niet op de hoogte ben geweest van een complicatie of aandoening. Periodieke controles bij mijn eigen tandarts zijn en blijven mijn eigen verantwoordelijkheid. Hierbij komt de plicht om Orthoclear, en de door haar ingeschakelde zelfstandige tandarts die mijn behandeling overziet, tijdig op de hoogte te stellen van enige resultaten daarvan. Wanneer ik hiermee in gebreke ben, komen alle risico’s van het voortzetten van de behandeling ook voor mijn eigen rekening. 

Hierbij stem ik vrijwillig in met de Orthoclear Aligner-behandeling, nadat ik op de hoogte ben gesteld van mijn verplichtingen en van de risico’s en nadelen van de behandeling. Ik begrijp dat de clear aligner-behandeling ook het effect van de behandeling op gezondheid en tandheelkundige zorg evalueert. Deze zorgevaluatie omvat de diagnose, de raadpleging, de behandeling zelf, de elektronische en / of orale overdracht van tandheelkundige informatie of foto’s en, indien nodig, ook medische informatie die verstrekt is aan een deelnemende erkende tandheelkundige professional. Ik begrijp dat Orthoclear, om dit proces te laten doorgaan, mijn persoonlijke en medische informatie zal delen met derden, in het kader van het stellen van de diagnose, de clear aligner en de behandelplannen als ook voor de vervaardiging van producten. Hierbij stem ik in met het delen van deze informatie met dergelijke partijen. 

Hierbij verleen ik toestemming aan Orthoclear om mijn tandarts op de hoogte te brengen van mijn Orthoclear Clear Aligner-behandeling.

Orthoclear, noch enige gelieerde onderneming heeft mij garanties gegeven. De overeenkomst met Orthoclear en de behandelovereenkomst met de door haar ingeschakelde zelfstandige tandarts, is te allen tijde een inspanningsverbintenis en garandeert nooit resultaat. 

Na het lezen van dit formulier begrijp ik volledig de voordelen en risico’s die in dit formulier worden vermeld met betrekking tot mijn behandeling met Orthoclear Clear Aligners en whitening-systeem. Ik begrijp dat er geen specifieke resultaten of algemene resultaten zijn gegarandeerd. Voordat ik dit ondertekende, besprak ik de Orthoclear Clear Aligner-behandeling met een tandarts en kreeg ik de mogelijkheid om vragen te stellen over het gebruik van aligners en de Orthoclear’s Clear Aligner-behandeling. Door dit formulier te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat mijn vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Ik begrijp verder dat de Orthoclear Clear Aligner-behandeling geen bestaande bijtconditie zal corrigeren. Ik begrijp dat ik tandheelkundig advies moet inwinnen bij een aparte tandheelkundige professional als ik een bijtaandoening wil corrigeren, want hoewel mijn tanden rechter zullen zijn, blijft elke reeds bestaande bijtaandoening een risico.

Arbitragebeding
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter die benoemd zal worden volgens de lijstprocedure. De plaats van Arbitrage zal Amsterdam zijn en de procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het NAI, is uitgesloten. 

Video/Foto Release
Hierbij verleen ik Orthoclear het onherroepelijke recht en de toestemming om foto’s en/of video-opnamen van mij te gebruiken en openbaar te maken voor het maken van foto’s of videoclips, evenals zelfstandige foto’s/afbeeldingen waarin ik kan verschijnen en/of gehoord kan worden, voor gebruik in interne Orthoclear-publicaties en voor de opleiding van Orthoclear-medewerkers. Het gebruik van foto’s of video-opnamen door Orthoclear is beperkt tot interne websites en publicaties. Orthoclear gaat ermee akkoord dat foto’s of videoclips niet worden gebruikt op sociale media of openbare mediaplatforms, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verstrekt. Het doel van deze opnames is in beginsel alleen voor trainingsdoeleinden en voor intern gebruik. Foto’s en/of video-opnamen kunnen ook geplaatst worden op Review Sites, maar uitsluitend als reactie op een geplaatste review.

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat dergelijke foto’s en/of video-opnamen van mij op de interne Orthoclear-websites kunnen worden geplaatst. Ik begrijp en ga er ook mee akkoord dat ik kan worden geïdentificeerd met naam en/of titel in dergelijke interne in druk verschenen, als websites of uitzend informatie die de foto’s en/of video-opnamen van mij zou kunnen vergezellen. Ik doe afstand van het recht om het eindproduct goed te keuren. Ik ga ermee akkoord dat al deze portretten, foto’s, video- en audio-opnames en alle reproducties daarvan, en alle platen, negatieven, opname tape en digitale bestanden eigendom zijn en blijven van Orthoclear.

Hierbij vrijwaar ik Orthoclear, haar huidige en voormalige directeuren, agenten, functionarissen en werknemers van de bovengenoemde entiteit, haar gelieerde ondernemingen of rechtverkrijgenden, van alle claims, eisen, rechten, beloften, schade en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de distributie van genoemde foto’s en/of video-opnamen, inclusief maar niet beperkt tot claims voor inbreuk op de privacy, toe-eigening van gelijkenis of laster.

Hierbij garandeer ik dat ik achttien (18) jaar of ouder ben en bevoegd ben om mijn eigen naam te contracteren. Deze vrijwaring is bindend voor mij en mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden en persoonlijke vertegenwoordigers.